historien om halberg

Halberg Properties A/S

– en del af Halberg koncernen

Det hele startede i Svendborg, hvor en lille tobaksproducent åbnede i 1826. Efter opkøbet af Halberg-familien i 1887, udviklede virksomheden sig over tid til at blive en af de største arbejdspladser på Sydfyn. 

I dag er Halberg meget andet og mere end produktion af tobak, og virksomheden har i dag også aktiviteter indenfor hoteldrift, professionelt regntøj, ejendomsinvestering, som netop er Halberg Properties A/S, og senest købet af Løgismose pr. 01.09.2023. Nedenfor kan du læse, hvordan det hele startede. 

I 1850 fødtes Harald Halberg som søn af Hans Nissen Halberg. Hans var skipper, og unge Harald ville gerne følge i sin fars fodspor. Han fik derfor lov at tage med på en sejlads til England som kok, men var ikke søstærk, hvorfor han gik i land, hvilket blev starten på Halberg Koncernen.

For Harald Halberg kom i lære på Schærs Tobaksfabrik i Svendborg, og senere arbejdede han på tobaksfabrikker i både Malmø og København. I Danmark fandtes på den tid et utal af tobaksfabrikker, og i 1887 satte 

Carl Bønnelycke i Svendborg sin tobaksfabrik (grundlagt i 1826) til salg. Harald Halberg slog til og overtog virksomheden i Svendborg, hvor han bosatte sig med sin familie i Møllergade 20, som stadig er i familien Halbergs eje. Harald Halberg og hans hustru Idas to sønner, Einar og Otto Halberg, blev begge ansat i S. Bønnelycke’s Eft., som fabrikken hed dengang. Da Harald Halberg døde i 1919, overtog sønnerne virksomheden og førte den videre under navnet Harald Halberg Cigar & Tobaksfabrik.

Harald Halberg - Tobaks og Cigarfabrik

Einar Halberg og hans hustru Emmys yngste søn Jørgen, født i 1915, kom i lære hos cigarfabrikant Ludvig Lundbye Tørring i Odense og senere hos P. Wulff i København. I 1939 drog Jørgen Halberg til Amerika for at fortsætte sin tobaksuddannelse, og imens han var der, brød 2. Verdenskrig ud, så Jørgen Halberg måtte blive i 6 år, hvorefter han kom hjem til Svendborg og startede i familievirksomheden.

I begyndelsen af 1950’erne introducerede Jørgen Halberg markedet for en helt ny type pibetobak under navnet Mac Baren. Den nye pibetobak gjorde så stort indtryk på alverdens piberygere, at virksomheden blev synonym med Mac Baren, og ‘Made in Denmark’ blev forbundet med pibetobak af højeste kvalitet.

Brandet var så stærkt, at virksomheden senere skiftede navn til Mac Baren. Jørgen Halberg, som skabte Mac Baren, døde i oktober 1995.

Jørgen Halbergs ældste søn Henrik Halberg, født i 1950, blev medejer af virksomheden i 1971. Henrik Halberg grundlagde gennem tobaksuddannelse i USA, Mexico og Brasilien og gennem rejser på tobaksopkøb med sin far, sit indgående kendskab til råtobak. Denne ekspertviden bruges stadig aktivt ved tilblivelsen af de mange blandinger, som fremstilles på fabrikken på Porthusvej i dag. Mac Baren eksporterer i dag til mere end 70 markeder verden over.

Henrik Halberg var indtil sin bortgang i januar 2021 hovedaktionær i Halberg A/S, som ejes af Harald Halberg Holding, hvor også Henrik Halbergs søskende og femte generation af familien er medejere. Familievirksomheden er nu en koncern med adskillige selskaber inden for tobak, hotelvirksomhed, erhvervsbeklædning og ejendomsadministration. Læs mere om de enkelte forretningsområder via menuen.

I maj 2021 satte Frederik Harald Halberg, 5. generation i familievirksomheden, sig i direktørstolen. Traditionen føres videre, og historien fortsætter.

rederik Harald Halberg

Frederik Harald Halberg

Ovenstående tekst er bl.a. korte udsnit af bogen ”Tobak til Tiden”, som handler om Halberg-slægten og virksomhedens historie. Har du lyst til at læse mere, kan bogen, udgivet i samarbejde med Svendborg Museum, lånes på landets biblioteker.